V současné době se ukázalo, že digitalizace a robotizace procesů pomohla nejedné společnosti získat větší konkurenceschopnost a možnost dynamického rozvoje. Jedním z moderních řešení je digitalizace zpracování přijatých faktur.
Nové technologie, digitalizace, robotizace a umělá inteligence v tomto procesu představují rychlou cestu k odstranění zdlouhavé manuální práce, která navíc při zpracování faktur vede často k chybám.
Nahrazením této manuální práce inteligentními aplikacemi dochází ke zpřesnění a zrychlení administrativních procesů, zvýšení efektivity práce a ve výsledku ke značným úsporám.
Pokud Vaše společnost používá systém SAP můžete s nadstavbou Vendor Invoice Management tyto úspory rychle realizovat.