Cílem projektu je vývoj zcela nové komplexní technologie propojení řídicího a dohledového SW řešení pro řízení
a ovládání technologií výroby včetně měření sběru dat z technologického procesu (PLC) a jejich zpracování nástroji prediktivní údržby a umělé inteligence.