Společnost RANKENEN a.s. realizuje projekt „Vývoj aplikace Digitální archiv“, jehož cílem je vývoj nové SW aplikace Digitální archív, která své uplatnění nalezne především u klientů veřejné správy, ale také u větších společnosti ze soukromého sektoru. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.