Společnost ELEBRO CZ s.r.o. realizuje projekt vývoje zcela nové technologie dohledového SW řešení pro řízení a ovládání technologií výroby včetně průmyslového aplikačního terminálu. Projekt s názvem „Vývoj technologických komponent pro Průmysl 4.0“ se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o. a RANKENEN a.s. - spol. se zaměřením na řešení pro automatizaci a správu procesů v oblasti ERP systémů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.