Pro společnost ČD Cargo, a.s. byl realizován projekt elektronizace údržby nákladních vozů pro periodické opravy u externích dodavatelů s využitím FIORI aplikace.

Řešení přineslo zvýšení transparentnosti procesů předávek a přejímek vozů do /z externí údržby, zlepšilo kontrolu procesů a efektivní vynakládání finančních prostředků.