Díky dlouhodobé profesní spolupráci mezi společností RANKENEN a.s. a partnerskou společností CTG Technology a.s. byla úspěšně dokončena realizace první etapy implementace OpenText Vendor Invoice Management for SAP ve společnosti Správa železnic, s.o.

Tato společnost klade velký důraz na digitalizaci a robotizaci procesů postupně odstraňující manuální práci uživatelů, čemuž odpovídá první etapa nasazení elektronického zpracování došlých faktur.

Více informací naleznete zde.