Společnost RANKENEN a.s. ve spolupráci s partnerskou společností CTG Technology a.s. započaly realizaci projektu na Dopravním podniku hlavního města Prahy založeném na produktu OpenText Content Server.

Cílem je digitalizovat celý proces zpracování smluv a vytvořit centrální platformu pro jejich správu.