Řešení pro jakýkoli podnik a jakýkoli proces

Aplikace SAP Business Suite pomohou řídit nejdůležitější podnikové procesy. Dohromady vytvořií těsnou integraci mezi podnikovými aplikacemi, která vám přinese hodnotu v každém ohledu a především v hodnotovém řetězci.

Základem aplikací SAP Business Suite je integrační a aplikační platforma SAP NetWeaver. Použití této platformy snižuje celkové náklady na vlastnictví napříč celým IT landscapem a podporuje rozvoj aplikací SAP Business Suite směrem k servisně orientované architektuře.