Webový přístup k aplikacím, nejen SAPu (Web rozhraní)

Kompletní infrastruktura podnikového portálu, nástroje pro řízení znalostí a aplikace pro pod­poru týmové spolupráce. Bezpečně zpřístupňuje zaměstnancům, partnerům, zákazníkům apod. klíčové informace a aplikace.