Informační systém SAP R/3 je integrovaný modulární on-line systém typu klient-server (3 vrstvá architektura) pro zpraco­vání podnikových procesů (účetních, personálních, logistických, výrobních, plánovacích, řízení výroby, odbytu, údržby atd.).

IS SAP R/3 splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro velké až středně velké organizace.