Řešení SAP pro utilitní společnosti SAP IS-U/CCS pokrývá všechny procesy spojené s prodejem energií (elektřiny, plynu, tepla).

Komponenta systému SAP pro utilitní společnosti SAP IS-U/CCS standardně umožňuje:

  • správu obchodních a technických kmenových dat odběratelů;
  • správu cenových údajů a sazeb;
  • variabilní řízení termínů odečtů a zúčtovacích cyklů a zálohových plateb;
  • evidenci fakturačních měřidel, definování různých způsobů měření  a zpracování měření;
  • definování složitějších struktur s více měřidly;
  • variabilní organizaci, řízení odečtů, vstup odečtů do systému;
  • různé způsoby zúčtování a fakturace odběratelů, různé metody stanovení zálohových plateb, sdružené faktury, variabilní cykly zúčtování;
  • sledování závazků a pohledávek, nastavení upomínacích cyklů, penalizaci, zákazníka;
  • hotovostní platby, platební styk s bankou.