Ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní podnik, proběhl náběh na produktivní systém pro Implementaci elektronického oběhu investičních a vnitropodnikových účetních dokladů. Jde převážně o schvalovací proces dokumentů včetně přehledu o aktuálním stavu v průběhu schvalování, generování likvidačních listů a účtování.