Společnost RANKENEN a. s. uzavírá smlouvu o spolupráci se společností ČD - Informační systémy, a. s., na projektu pro ČD CARGO, a. s., "Úprava systému SAP ERP – vývoj Modulu FI v oblasti Pohledávek, Opravných položek, Zaúčtování a související úpravy okolních systémů". Účelem projektu Pohledávky a navazující činnosti je změna evidence pohledávek a závazků ve vazbě na výpočet opravných položek a urovnání bilaterálních a multilaterálních vztahů mezi železnicemi. Vlastní řešení obsahuje rozšíření SAP o sledování právního stavu pohledávek (včetně napojení na Insolvenční rejstřík), automatický výpočet opravných položek k pohledávkám a automatické zpracování  pohledávek, závazků, ážií pro urovnání prostřednictvím clearingového centra. Dále propojení zákaznických rozšíření s se standardními moduly pro finanční účetnictví a fakturaci, sofistikovaný reporting.