Konzultanti RANKENEN a. s. úspěšně dokončili implementaci modulu IDE fakturačního systému SAP IS-U ve společnosti E.ON Česká republika. Tento modul slouží pro komunikaci s Operátorem trhu s plynem.