Společnost RANKENEN a. s. realizuje projekt SAP WM “SAP implementace do procesů EDL“. Jde o nahrazení stávajících logistických systémů v procesech EDL (Skladování a konsolidace zásobování výroby za pomocí služeb externího poskytovatele služeb) novým řešením v systému SAP, které bude pokrývat všechny procesy nezbytné pro poskytování služeb EDL. Řešení je koncipováno s ohledem na maximální efektivitu procesů, jejich přehlednost a průkaznost. Řešení v nejvyšší možné míře využívá standardní procesy systému SAP. Toto řešení je konformní s procesy ve Škoda Auto a.s. a s koncernovým řešením UNIT.