Telefonica O2 – modul RMCA (smluvní účet pohledávek a závazků pro telekomunikace). Konverze otevřených položek (pohledávek a závazků) v rámci harmonizace účetních postupů ve společnostech skupiny O2 byla úspěšně dokončena. Společnost RANKENEN, a.s. zajišťovala analýzu a nastavení systému.